Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns många skilda sorters preppare där alla har sina egna tankar om vad de förbereder sig för.
Därför finns det lika många olika sätt att ”bli” en preppare.

Vissa kanske endast vill klara sig igenom ett längre strömavbrott medans andra förbereder sin familj att hantera en kärnvapenattack från främmande makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver mat, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller åtminstone få information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som välmående individ ska kunna klara dig i 72 timmar utan undsättning från utomstående.
Detta för att de som verkligen behöver hjälpen så som äldre och sjuka först ska kunna få ta del av den undsättning som samhället kan ge.

Samtidigt så finns det INGEN försäkran att man kommer erhålla hjälp efter 72 timmar från någon myndighet.

Se Således till att ni har det ni behöver i familjen hemma utan att behöva överge hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars konsumtion av hemma är vatten, mat, medicin, något att värma er med om det är kallt och något sätt att erhålla information av omvärlden på t.ex. en batteridriven FM 72 timmar radio.

Genom att läsa denna blogg får du en bra början även ifall du är nybörjare på prepping!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vilket är bästa prepper sidan?”

Leave a Reply

Gravatar